Mandi Wajib dan Pernak Perniknya

Apa itu mandi wajib?


Ketika seorang muslimah telah usai masa haidnya, maka wajib baginya untuk mandi dengan membersihkan seluruh badannya, sebagaimana sabda Nabi kepada Fatimah binti Abu Hubaisy,

“Bila kamu kedatangan haid maka tinggalkan shalat, dan bila telah suci mandilah dan kerjakan shalat.” (HR. Al-Bukhari).

Kewajiban minimal dalam mandi yaitu mengguyurkan air seluruh anggota badan sampai bagian kulit yang ada di bawah rambut. Read more of this post

Advertisements

Ada Apa di Belakang??

Sebagai agama yang menjadi penyempurna agama-agama sebelumnya, risalah yang terkandung dalam agama ini mengatur dan memperhatikan setiap lini kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengajarkan perkara-perkara ibadah, tetapi Islam juga mengajarkan berbagai perkara-perkara kehidupan. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kekerabatan, muamalah, dan hal-hal praktis kehidupan sehari-hari manusia. Islam telah mengajarkannya seluruhnya. Kesempurnaan agama ini telah Allah terangkan dalam kitab suci-Nya yang mulia (yang artinya), “Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku ridhai Islam menjadi agama bagimu.” (Q.s. Al-Maidah: 3)

Read more of this post

%d bloggers like this: