Berlindunglah dari Empat Perkara Ini

Sesungguhnya ketakwaan adalah bekal yang terbaik. Maka selayaknya kita bertakwa kepada Allah Ta’ala dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Saudariku muslimah yang dimuliakan Allah Ta’ala, ada empat perkara yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berlindung darinya. Oleh karena itu, setiap muslim pun hendaknya berlindung dari empat perkara tersebut, empat perkara yang sangat membahayakan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Read more of this post

Advertisements

Mengapa Doa Kita Tidak Terkabul?

Pada suatu hari, orang-orang berkumpul di sekitar Ibrahim bin Adham (seorang ahli ibadah dari kalangan tabi’in –ed) di pasar Bashrah. Mereka bertanya kepada beliau, “Mengapa kami berdoa namun Allah tidak mengabulkan permohonan kami?” Beliau menjawab, “Wahai penduduk Bashrah, karena hati kalian mati dalam sepuluh perkara:

  1. Kalian mengenal Allah namun tidak menunaikan hak-hak-Nya.
  2. Kalian membaca kitabullah namun tidak mengamalkannya.
  3. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah namun kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya.
  4. Kalian mengaku menjadi musuh setan namun kalian bersepakat dengannya. Read more of this post
%d bloggers like this: